ارتباط موفق

ارتباط موفق

ارتباط موفق چگونه اتفاق می افتد ؟ اینکه ما بدانیم چه عواملی بر ارتباط ما اثر گذار است به ما کمک می کند که عملکرد بهتری در ارتباطات خودمان داشته باشیم .

ارتباط موفق را دراین مقاله بررسی می کنیم .

ارتباط موفق چگونه ایجاد می شود ؟

۸۰درصد بدن انسان راآب تشکیل می دهد . یعنی انسانها در گوشت و پوست و استخوان شبیه هم

می باشند .آنچه که مارا منحصر به فرد می کند مربوط به همان چند درصدی هست که در هم شریک نیستیم وشامل بخش نادیدنی وجود انسان می باشد . و آنچه که بطور نا خود آگاه یا ارتباط موفق یا ناموفق می سازد مربوط به همین بخش وجود ماست .

آنچه که در درون ما نهفته شده است ما را از دیگران متمایز می کند و بیشتر ویژگیهای ما براساس نظام ارزشی و جهان بینی ما شکل می گیرد .

ما وقتی که می خواهیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم از دریچه دید خودمان به آنها نگاه می کنیم و جالبه که بخش عمده افکار وعقاید ما در ناخودآگاه قرار دارد که بطور ناآگاهانه بر روابط ما اثر گذار است . آگاهی و مدیریت کردن آنها نقش مهمی در ارتباط موفق دارد .

افکار ، عقاید و ارزشها شخصیت ما را ساخته است و دقیقا بر نحوه سخن گفتن ، لحن و

بیان و برداشت ما ازدیگران تأثیر گذار است . بنابراین ، افکار ، عقاید وباورها مثل بذر در ذهن ما کاشته می شود و ثمره آنرا بصورت گفتار و اعمال مان برداشت می کنیم . و به همان میزان که ما آگاهی بیشتری داشته باشیم بذر ارتباط موفق بیشتر پاشیده می شود .

اپیکتیوس ، فیلسوف رومی می گوید :” زندگی ما ساخته وپرداخته افکارمان است “

ورزشکارانی که قهرمان گشته اند براین باورند که محدودیت هایشان درذهن شان است ، نه در بازوان وعضلاتشان .

بطورکلی اعتقادات ما به اعمال ما واعمال مانتیجه زندگیمان را تعیین می کند.این تبادل

دوسویه ، حلقه خودشکوفایی نام دارد.

راز موفقیت : اگرگرایش مثبت داشته باشید و به قابلیتهای فردی خود ایمان بیاورید

مردم ، رویدادها و اوضاع و شرایط مناسب را برای تحقق آن بسوی خویش فرامی خوانید .

دقت کنید که : ذهن ناهشیار ما اطلاعاتی که در ضمیر ناخودآگاه ما قرار دارد را پردازش می کند و از تمام

افکار و عقایدی که از دوران کودکی در ما شکل گرفته برای ارتباط با دیگران انتخاب می کند و حتی مثل یک فیلتر اطلاعاتی را به سطح می آورد که با چارچوبهای ذهنی ما همخوانی داشته باشد.

خیلی دقت عمل لازم است که در ارتباطات خود مراقب ذهن ناهوشیار باشیم . چون ذهن ناهوشیار

از الگوها ، پندارها و ارزشهایمان که در ناخودآگاه ماست بشدت مراقبت می کند وهر کجا که لازم دید از

آنها استفاده می کند. و ارتباط موفق در پس تحلیل ذخائر نا خودآگاه اتفاق می افتد.

در گذشته من نظام ارزشی خودم را نظام کاملی می دیدم واگر کسانی را می دیدم که نوع عبادت ، نوع پوشش ، نوع تفریحات و…. با من مغایرت داشت آنها را در دایره ارتباطی قرار نمی دادم.

متأسفانه اطلاعاتی که به ناخودآگاه ما رفته است بصورت قالب فکری برای ما در آمده است وهرگونه اطلاعاتی که از بیرون با قالبهای فکری ما مغایرت داشته باشد بطور خودکار آنها را نادیده می گیریم و

روانشناسان می گویند: اگر نتوانیم از این اطلاعات صرفنظر کنیم آنقدر روی آنها کار می کنیم تا با نظام اعتقادی مان همسو ومنطبق شود .

توجه کنید که اگر افکاروعقاید به کنترل و مدیریت آگاهانه در نیایند راه ارتباط موفق و پیشرفت شمارا مسدود خواهد کرد.

والتر لیپمن می گوید: ” همه ما اسیر تصاویر ذهنی مان هستیم زیرا اعتقاد داریم دنیایی که مشاهده اش می کنیم ، دنیایی است که واقعا وجود دارد. ”

ما اسیر پندارهای باطل خودهستیم . دکتر فرانکل میگوید:” آزادی انتخاب بزرگترین آزادی انسان است ”

برای رهایی از پندارها ی غلط افکار وعقاید خود را مورد ارزیابی قرار دهید آنهایی که منفی و مخرب هستند کنار بگذارید و بجای آنها عقاید مثبت ومفید قرار بدهید.

برای کسب موفقیت نیازمند به ارتباطات مؤثر هستید و برای ارتباطات مؤثر ضرورت دارد که عقاید ، افکار و ارزشهایتان را به روشنی بشناسید.

چند لحظه فکر کنید افکار و عقاید وارزشهایتان شما را به سمت ارتباطات می کشاند یا اینکه بین شما و دیگران دارد فاصله و مرز می گذارد؟

زنجیره موفقیت این را می گوید :” که عقاید ، ارزشها و افکارمان بعنوان یک حلقه زنجیری چگونه ارتباطات ما را شکل می دهد وتا چه اندازه بر میزان موفقیت ما در دستیابی به اهدافمان نقش دارد . “

مدیریت افکار و عقاید یکی ازحلقه های زنجیره موفقیت می باشد.

باورهای ما روابط اجتماعی ، شغل ، انتخاب همسر و…..را بوجود می آورد . بنابراین شناخت باورها ، اصلاح

و مدیریت کردن آنها نقش کلیدی و اساسی در زندگی ، ارتباط موفق و رسیدن به خوشبختی و سعادت را دارد .

یکی ازعناصر کلیدی باورهای ما عزت نفس است یعنی اینکه هرچه خود پنداره ما و تصوری که ازخود داریم

مثبت تر باشد عزت نفس ما بیشتر است و خود باوری ما و به طبع اعتماد به نفس ما نیز بیشترمی شود .

درباره خودتان چگونه فکرمی کنید؟

آیا خودتان را دوست دارید ؟آیا فکر می کنید که فردی مهم و ارزشمندید؟ آیا باور دارید که شایسته بهترین موقعیت ها هستید ؟

افراد برخوردار ازعزت نفس راحت و مطمئن هستند ، صاف و شفاف با دیگران ارتباط برقرار می کنند .

پیشرفت با خودباوری شروع می شود .

خودانگاره مثبت : به خودباوری شما مربوط است . یعنی اینکه شما چه تصویری از خودتان در ذهن دارید.

تصویر ذهنی مثبت داشتن ، یعنی خود انگاره مثبت داریم و خود انگاره مثبت یعنی اینکه خو دباوری ما بالاست و پایه و اساس خودباوری بالا داشتن عزت نفس بالاست .

عبارت تأکیدی که به تقویت خود انگاره مثبت شما کمک می کند:

” من از مقام و منزلت والایی برخوردارم “

روانشناسان برآورد کرده اند که ما هر روز ۶۰۰۰۰ بار پیامهای صامت و بی صدا را دراختیار خود می گذاریم

بنابراین مراقب گفتگوهای درونی خود باشید ؛ چون این گفتگوها می تواند موجب ارتقاء و اعتلای ذهن و زندگی ما شوند یا بالعکس شخصیت مان را سرکوب کرده و حقیرمان سازد .

تمرین زیر به شما کمک می کد تا بدانید نجواهای درونی شما بیشتر در چه جهتی است :

این اتفاق ها می افتد به خودتان چه می گویید:

 • وقتی در مقابل دیگران مرتکب اشتباهی می شوید.
 • وقتی برای اولین بار کاری را انجام داده و آن را مشکل می یابید.
 • وقتی فراموش می کنید کاری را که قول داده اید انجام دهید .
 • وقتی وارد مجلسی می شوید و هیچکدام از حاضرین را نمی شناسید .
 • وقتی مدیرتان شما را صدا می زند و علت آنرا نمی دانید.
 • وقتی هنگام راه رفتن نمی توانید تعادلتان را حفظ کنید وبه اصطلاح سکندری می خورید.
 • وقتی حس می کنید که برای ملاقاتی مهم تأخیر دارید.
 • وقتی کاری را به نحو شایسته انجام می دهید.

بنابراین بهترین شیوه برای تعیین عزت نفس ، گوش کردن به کلام درونی است . اینکه چه مطالبی بطور غیر ارادی در طول روز از ذهن تان می گذرد ؟ آیا پیامهای منفی و محدود کننده است ؟ یا پیامهای انرژی زا و نیروبخش.

ریچارد باخ نویسنده کتاب : ” جاناتان ، مرغ ماهیخوار ” می گوید : ” اگر پیوسته در باره محدودیت هایتان گفتگو می کنید ، جز محدودیت دستاوردی نخواهید داشت ”

منبع : کتاب مهارتهای ارتباطی

نویسنده : کریس کول

مترجم : محمد رضا آل یاسین

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط موفق را دراین مقاله بررسی می کنیم .

۸۰درصد بدن انسان راآب تشکیل می دهد . یعنی انسانها در گوشت و پوست و استخوان شبیه هم

می باشند .آنچه که مارا منحصر به فرد می کند مربوط به همان چند درصدی هست که در هم شریک نیستیم وشامل بخش نادیدنی وجود انسان می باشد . و آنچه که بطور نا خود آگاه یا ارتباط موفق یا ناموفق می سازد مربوط به همین بخش وجود ماست .

آنچه که در درون ما نهفته شده است ما را از دیگران متمایز می کند و بیشتر ویژگیهای ما براساس نظام ارزشی و جهان بینی ما شکل می گیرد .

ما وقتی که می خواهیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم از دریچه دید خودمان به آنها نگاه می کنیم و جالبه که بخش عمده افکار وعقاید ما در ناخودآگاه قرار دارد که بطور ناآگاهانه بر روابط ما اثر گذار است . آگاهی و مدیریت کردن آنها نقش مهمی در ارتباط موفق دارد .

افکار ، عقاید و ارزشها شخصیت ما را ساخته است و دقیقا بر نحوه سخن گفتن ، لحن و

بیان و برداشت ما ازدیگران تأثیر گذار است . بنابراین ، افکار ، عقاید وباورها مثل بذر در ذهن ما کاشته می شود و ثمره آنرا بصورت گفتار و اعمال مان برداشت می کنیم . و به همان میزان که ما آگاهی بیشتری داشته باشیم بذر ارتباط موفق بیشتر پاشیده می شود .

اپیکتیوس ، فیلسوف رومی می گوید :” زندگی ما ساخته وپرداخته افکارمان است “

ورزشکارانی که قهرمان گشته اند براین باورند که محدودیت هایشان درذهن شان است ، نه در بازوان وعضلاتشان .

بطورکلی اعتقادات ما به اعمال ما واعمال مانتیجه زندگیمان را تعیین می کند.این تبادل

دوسویه ، حلقه خودشکوفایی نام دارد.

راز موفقیت : اگرگرایش مثبت داشته باشید و به قابلیتهای فردی خود ایمان بیاورید

مردم ، رویدادها و اوضاع و شرایط مناسب را برای تحقق آن بسوی خویش فرامی خوانید .

دقت کنید که : ذهن ناهشیار ما اطلاعاتی که در ضمیر ناخودآگاه ما قرار دارد را پردازش می کند و از تمام

افکار و عقایدی که از دوران کودکی در ما شکل گرفته برای ارتباط با دیگران انتخاب می کند و حتی مثل یک فیلتر اطلاعاتی را به سطح می آورد که با چارچوبهای ذهنی ما همخوانی داشته باشد.

خیلی دقت عمل لازم است که در ارتباطات خود مراقب ذهن ناهوشیار باشیم . چون ذهن ناهوشیار

از الگوها ، پندارها و ارزشهایمان که در ناخودآگاه ماست بشدت مراقبت می کند وهر کجا که لازم دید از

آنها استفاده می کند. و ارتباط موفق در پس تحلیل ذخائر نا خودآگاه اتفاق می افتد.

در گذشته من نظام ارزشی خودم را نظام کاملی می دیدم واگر کسانی را می دیدم که نوع عبادت ، نوع پوشش ، نوع تفریحات و…. با من مغایرت داشت آنها را در دایره ارتباطی قرار نمی دادم.

متأسفانه اطلاعاتی که به ناخودآگاه ما رفته است بصورت قالب فکری برای ما در آمده است وهرگونه اطلاعاتی که از بیرون با قالبهای فکری ما مغایرت داشته باشد بطور خودکار آنها را نادیده می گیریم و

روانشناسان می گویند: اگر نتوانیم از این اطلاعات صرفنظر کنیم آنقدر روی آنها کار می کنیم تا با نظام اعتقادی مان همسو ومنطبق شود .

توجه کنید که اگر افکاروعقاید به کنترل و مدیریت آگاهانه در نیایند راه ارتباط موفق و پیشرفت شمارا مسدود خواهد کرد.

والتر لیپمن می گوید: ” همه ما اسیر تصاویر ذهنی مان هستیم زیرا اعتقاد داریم دنیایی که مشاهده اش می کنیم ، دنیایی است که واقعا وجود دارد. ”

ما اسیر پندارهای باطل خودهستیم . دکتر فرانکل میگوید:” آزادی انتخاب بزرگترین آزادی انسان است ”

برای رهایی از پندارها ی غلط افکار وعقاید خود را مورد ارزیابی قرار دهید آنهایی که منفی و مخرب هستند کنار بگذارید و بجای آنها عقاید مثبت ومفید قرار بدهید.

برای کسب موفقیت نیازمند به ارتباطات مؤثر هستید و برای ارتباطات مؤثر ضرورت دارد که عقاید ، افکار و ارزشهایتان را به روشنی بشناسید.

چند لحظه فکر کنید افکار و عقاید وارزشهایتان شما را به سمت ارتباطات می کشاند یا اینکه بین شما و دیگران دارد فاصله و مرز می گذارد؟

زنجیره موفقیت این را می گوید :” که عقاید ، ارزشها و افکارمان بعنوان یک حلقه زنجیری چگونه ارتباطات ما را شکل می دهد وتا چه اندازه بر میزان موفقیت ما در دستیابی به اهدافمان نقش دارد . “

مدیریت افکار و عقاید یکی ازحلقه های زنجیره موفقیت می باشد.

باورهای ما روابط اجتماعی ، شغل ، انتخاب همسر و…..را بوجود می آورد . بنابراین شناخت باورها ، اصلاح

و مدیریت کردن آنها نقش کلیدی و اساسی در زندگی ، ارتباط موفق و رسیدن به خوشبختی و سعادت را دارد .

یکی ازعناصر کلیدی باورهای ما عزت نفس است یعنی اینکه هرچه خود پنداره ما و تصوری که ازخود داریم

مثبت تر باشد عزت نفس ما بیشتر است و خود باوری ما و به طبع اعتماد به نفس ما نیز بیشترمی شود .

درباره خودتان چگونه فکرمی کنید؟

آیا خودتان را دوست دارید ؟آیا فکر می کنید که فردی مهم و ارزشمندید؟ آیا باور دارید که شایسته بهترین موقعیت ها هستید ؟

افراد برخوردار ازعزت نفس راحت و مطمئن هستند ، صاف و شفاف با دیگران ارتباط برقرار می کنند .

پیشرفت با خودباوری شروع می شود .

خودانگاره مثبت : به خودباوری شما مربوط است . یعنی اینکه شما چه تصویری از خودتان در ذهن دارید.

تصویر ذهنی مثبت داشتن ، یعنی خود انگاره مثبت داریم و خود انگاره مثبت یعنی اینکه خو دباوری ما بالاست و پایه و اساس خودباوری بالا داشتن عزت نفس بالاست .

عبارت تأکیدی که به تقویت خود انگاره مثبت شما کمک می کند:

” من از مقام و منزلت والایی برخوردارم “

روانشناسان برآورد کرده اند که ما هر روز ۶۰۰۰۰ بار پیامهای صامت و بی صدا را دراختیار خود می گذاریم

بنابراین مراقب گفتگوهای درونی خود باشید ؛ چون این گفتگوها می تواند موجب ارتقاء و اعتلای ذهن و زندگی ما شوند یا بالعکس شخصیت مان را سرکوب کرده و حقیرمان سازد .

تمرین زیر به شما کمک می کد تا بدانید نجواهای درونی شما بیشتر در چه جهتی است :

این اتفاق ها می افتد به خودتان چه می گویید:

 • وقتی در مقابل دیگران مرتکب اشتباهی می شوید.
 • وقتی برای اولین بار کاری را انجام داده و آن را مشکل می یابید.
 • وقتی فراموش می کنید کاری را که قول داده اید انجام دهید .
 • وقتی وارد مجلسی می شوید و هیچکدام از حاضرین را نمی شناسید .
 • وقتی مدیرتان شما را صدا می زند و علت آنرا نمی دانید.
 • وقتی هنگام راه رفتن نمی توانید تعادلتان را حفظ کنید وبه اصطلاح سکندری می خورید.
 • وقتی حس می کنید که برای ملاقاتی مهم تأخیر دارید.
 • وقتی کاری را به نحو شایسته انجام می دهید.

بنابراین بهترین شیوه برای تعیین عزت نفس ، گوش کردن به کلام درونی است . اینکه چه مطالبی بطور غیر ارادی در طول روز از ذهن تان می گذرد ؟ آیا پیامهای منفی و محدود کننده است ؟ یا پیامهای انرژی زا و نیروبخش.

ریچارد باخ نویسنده کتاب : ” جاناتان ، مرغ ماهیخوار ” می گوید : ” اگر پیوسته در باره محدودیت هایتان گفتگو می کنید ، جز محدودیت دستاوردی نخواهید داشت ”

منبع : کتاب مهارتهای ارتباطی

نویسنده : کریس کول

مترجم : محمد رضا آل یاسین

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده: شهناز غفاری

مطالب زیر را حتما بخوانید

4 دیدگاه

 1. سلام من خودم رو دوست دارم نه اون معنی که تکبروخودپسندی بده و تمام افکار من مثبت شده وهدف هام عالی تروقویترشدند واین رومدیون استاد خودم خانم غفاری هستم

 2. سلام من درطول این مدت که مقاله هاتون رو خوندم باورهام عوض شد و دیگه میدونم چی میخوام وافکارغلطی که داشتم جاشون روبه وافکارمثبت دادن چون اوناروشناسایی کردم وشهامت روبرو شدن با خودم روپیداکردم و مسئولیت تمام کارام روبه عهده گرفتم و خدارو شکر اعتماد به نفسم صددرصدبالارفته چون باورام روتغییردادم وشکست هایی که داشتم تبدیل به راههای شده که دراونازندگیم روپیداکردم و همیشه به خودم میگم من میتونم و هرکاری شروع کنم خدا بهم کمک میکنه چون تغییرکردم واقعا وازخانم غفاری عزیز سپاسگزارم که بااینکه هنوزندیدمشون ولی خیلی کمکهابه من کردند که من براشون آرزوی سلامت و شادی و بهترین هارو میخوام بازهم سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *