تمایلات و کشش های عصبی

خودکاوی و خودشناسی

خودکاوی وخودشناسی به عنوان یک جایگزین برای روانکاوی مفید می باشد به این دلیل که امکان وشرایط روانکاوی برای همه وجود ندارد .

خودکاوی و خودشناسی را از دیدگاه کارن هورنای در وب سایت رازدرون دنبال کنید

کوشش برای پیشرفت خودکاوی و خودشناسی می تواند برای خود فردی که مشغول خودکاوی می باشد مفید باشد ..

خودکاوی و خودشناسی به شناخت کلی ساختار شخصیت خویش کمک می کند .این شناخت هم به کشف و رشد استعدادهای که تاکنون ازتجلی باز مانده و به حالتی نیمه مرده در آمده اند کمک می کند وهم اینکه می تواند خودکاوی و خودشناسی کمک کند استعدادها و امکاناتی که می توانند یک شخصیت نیرومند و هماهنگ بسازند شناخته شوند . یعنی شخص از طریق خودکاوی و خودشناسی می تواند شخصیتی از خودش بسازد که عوامل بیرونی به سادگی نتوانند اثرات مخرب بگذارند .

هدف اساسی فرودید در جریان روان کاوی تحقق آزادی بیماری ازعلائم است و در اینجا نگرش فروید یک نگرش منفی می باشد به این معنا که او دربند حصول چیزی به وسیله بیمار نیست ؛ بلکه هدفش رفع است رفع نشانه های ظاهری عصبیت . حال آنکه هدف نویسندگان و روانشناسان دیگر دست یابی به یک فرمول و روش مثبت روانکاوی است . هدف از روانکاوی و تجزیه و تحلیل این است که موانع درونی شخص را که سد و مانع پیشرفت استعدادها و ظرفیت های وجودی او هستند برطرف کند تا بتوانند استعدادهای رشد نکرده را باز پروری کند و استعدادهای نهفته را به رشد وکمال برساند .

فروید با تأکید بسیار وجود هر گونه میل و محرک برای رشد استعدادهای درونی را رد می کند ؛ و حتی چنین باوری را نوعی ایده آل گرایی مسخره و بی معنا به حساب می آورد . او خاطر نشان می کند که میل شدید فرد به پیشرفت , ناشی از تمایلات ” نارسیستیک ” یا خود عزیز بینی او است . و به عبارت دیگر ناشی از غرور و میل برتری نسبت به دیگران است . فروید مشاهده کرده بود که تمایلات خودبزرگ بینانه گاهی عامل بسیار نیرومند هستند که درخدمت میل به پیشرفت عمل می کنند . چیزی که فروید در اینجا در نظر نگرفته است این است که تمایلات ” خودشیفتگی ” و خود بزرگ بینی تنها یک عامل کمکی هستند در جهت رشد . وقتی نیاز به به خود بزرگ بینی مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرد و زایل شود می بینیم میل به پیشرفت هنوز وجود دارد ؛ وحتی با صراحت نیروی بیشتر ازقبل خودرامتجلی می نماید .

خودکاوی – خودشناسی – فروید – کارن هورنای – رازدرون – شهناز غفاری

 

 

درباره نویسنده: شهناز غفاری

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *