عشق

عشق

عشق چیست را در وب سایت راز درون دنبال کنید. این مقاله به شما کمک می کند نگاه جدیدی به عشق بیندازید.

عشق دردوبعدوجوددارد،افقی وعمودی عشق افقی یعنی عشق دربعد زمان وعشق عمودی بیانگروادی ابدیت وجاودانگی است . ادامه مطلب …

خودکاوی و خودشناسی

خودکاوی و خودشناسی ازدیدگاه کارن هورنای رادر وب سایت راز درون دنبال کنید .

غرورهای عصبی نقش بسیار مهمی در روابطشخص عصبی دارند که در این مقاله به بخشی ازآنها خواهیم پرداخت ادامه مطلب …

احساس حقارت

خودکاوی و خودشناسی

خودشناسی و خودکاوی در تیپ های عصبی شخصیت را از دیدگاه کارن هورنای در وب سایت راز درون دنبال کنید .

عزلت گزینی عصبی و ناسالم در دیدگاه کارن هورنای چیست ؟

ادامه مطلب …

تمایلات و کشش های عصبی

خودکاوی و خودشناسی

خودکاوی و خودشناسی اولین پله ای می باشد که انسان برای رشد و پیشرفت خود بایست بردارد.

خودکاوی و خودشناسی را از دیدگاه کارن هورنای در وب سایت راز درون دنبال کنید . ادامه مطلب …

تمایلات و کشش های عصبی

خودکاوی و خودشناسی

خودکاوی وخودشناسی به عنوان یک جایگزین برای روانکاوی مفید می باشد به این دلیل که امکان وشرایط روانکاوی برای همه وجود ندارد .

خودکاوی و خودشناسی را از دیدگاه کارن هورنای در وب سایت رازدرون دنبال کنید ادامه مطلب …

تمایلات و کشش های عصبی

خودکاوی و خودشناسی

 

خودکاوی و خودشناسی در دنیای پرتلاطم قرن حاضر یکی از ابزارهای مهم وکلیدی نه تنها برای رهایی از آسیب ها و مشکلات گذشته می باشد , بلکه ازطریق این دانش ما می توانیم در زندگی روزمره نیز برای رهایی از فشارها و استرس ها استفاده کنیم .

خودکای و خودشناسی را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

باتشکر شهناز غفاری .

ادامه مطلب …