از افسردگی رها شو

افسردگی

افسردگی و پیامدهای آن را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

افسردگی مسأله شماره یک سلامت در دنیاست و بقدری توسعه پیدا کرده است که آنرا سرماخوردگی اختلالات دماغی نامیده اند .

ادامه مطلب …

ثروت درون

تغییرات آگاهانه

مقاله تغییرات آگاهانه را دروب سایت راز درون دنبال کنید .

در روان درمانگری روش های زیاد برای تغییرات آگاهانه وجود دارد که من دراین مقاله براساس نظریه های روان درمانی به سه روش اشاره می کنم ادامه مطلب …

ثروت درون

آگاهی و انتخاب

آگاهی و انتخاب چگونه به تغییر فرد کمک می کند؟ این مقاله را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

آگاهی و انتخاب دو مقوله ای هستند که در کنار هم می توانند شرایط بهتر کردن زندگی شخص را امکان پذیرکنند .

ادامه مطلب …

تخلیه هیجانی

تخلیه هیجانی

تخلیه هیجانی چه کمکی به بهبودی فرد می کند؟ از دوران کودکی ما انسان ها هیجانات فرو خورده زیادی داریم که این هیجانات فرو خورده می تواند سلامت روح وروان ما را به خطر بیندازد .

مقاله تخلیه هیجانی را در وبسایت راز درون دنبال کنید .

ادامه مطلب …

مهارت شاد بودن

مهارت شاد بودن با برنامه ریزی و تلاش بدست می آید و خودآگاهی شما را بالا می برد بخاطر اینکه تمرکز شما روی احساساتتان بیشتر می شود .

مهارت شاد بودن را در وب سایت راز درون دنبال کنید ادامه مطلب …

قدرت پنهان

سایه شخصیت

سایه شخصیت را دروب سایت راز درون دنبال کنید .

بسیاری از مردم سایه یا بخش تاریک طبیعت انسان را باور ندارند ، درحالیکه زندگی بیشتر انسان ها از خشم وترس تأثیر گرفته است

دیپاک چوپرا ادامه مطلب …