مثبت اندیشی

مهارت ارتباط با خود

مهارت ارتباط با خود اولین پله برای موفقیت می باشد .

روش های زیادی برای تقویت مهارت ارتباط با خود وجود دارد که من در این مقاله به آن خواهم پرداخت .

ادامه مطلب …

مهارت ارتباط با خود

مهارت ارتباط با خود

مهارت رتباط با خود یکی از ضروری ترین مهارتهایی می باشد که افراد بایست یاد بیاموزند .

برای اولین بار بود که توانستم به اصطلاحی بنام ارتباط با خود را دست پیداکنم واین اصطلاح درآموزش هایم به من کمک شایانی می کند ادامه مطلب …

شخصیت انسان

خودشناسی براساس دیدگاه روان کاوی فروید

خودشناسی براساس دیدگاه روان کاوی فروید را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

نظریه های روان درمانی در زمینه شناخت درون فردی اطلاعات بسیار پرارزشی را دراختیار ما قرار داده اند که من به بخشی از این اطلاعات در این مقاله خواهم پرداخت ادامه مطلب …

خودشناسی جه کمکی به موفقیت می کند ؟

افسردگی

افسردگی را در وب سایت راز درون دنبال کنید . 

فسردگی بر پایه افکار منفی می باشد که فرد در ذهن خودش به شکل مبالغه آمیزی بزرگ می کند که نتیجه تحریف های شناختی می باشد ادامه مطلب …

از افسردگی رها شو

افسردگی

افسردگی بدنبال تحریف های شناختی بوجود می آید دراین مقاله به تحریف های شناختی می پردازیم .

مقاله افسردگی را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

ادامه مطلب …