شهامت رهایی

شهامت رهایی

شهامت رهایی به شما کمک می کند با ترس ها و عوامل محدود کننده خودتان مواجه شوید .

مواجه شدن با ترس ها باعث می شود که ما متوجه شویم چه تغییراتی در خودمان بدهیم.

ادامه مطلب …

شجاعت

شجاعت وهدف

شجاعت

 به شخص کمک می کند که بتواند از پیله هایی که به دور خود تنیده است خارج شود و به رشدو شکوفایی برسد.

شجاعت در مسیر اهداف ضرورت اساسی دارد

ادامه مطلب …

استرس و

 استرس و پیامدهای آن

استرس جزو جدایی ناپذیر از زندگی انسان می باشد.

  بهترین راه حل ممکن برای دور شدن ازآسیبهای استرس این است مهارت رهایی از استرس را یاد گرفت .

ادامه مطلب …

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی :

مثبت اندیشی برای شخص فواید زیادی دارد . زمانی که فرد مثبت اندیش باشد امکانات فراوان چه به لحاظ درونی و چه به لحاظ معنوی و به لحاظ بیرونی برای پیشرفت در اختیار خواهد داشت . ادامه مطلب …

خود کار آمدی

خودکارآمدی

خودکارآمدی یعنی انتظارات فرد در مورد توانایی هایش برای مقابله موفقیت آمیز با موقعیت های مشکل زا .

خود کار آمدی را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

ادامه مطلب …