مطالب توسط شهناز غفاری

شادی درونی

شادی  درونی   شادی درونی را به شکل های مختلف می توان در خود ایجاد کرد ؟ برای ایجاد شادی راههای مختلفی وجود دارد , اما اگر به دنبال شادی درونی هستید لازم است که یه مقداری برای ایجاد آن تغییراتی در خودتان بوجود آورید

ترس

ترس و اضطراب می تواند سلامت روان شخص را دچار اختلال کند , البته یک نوع ترس واقعی هست که بایست ترسید تا از خودمان مراقبت کنیم , مثل ترس از تصادف . اما یک نوع ترس غیر واقعی هست , مثل ترس از تاریکی یا ترس از بلندی