موفقیت ذهنی یعنی چه ؟

موفقیت ذهنی شامل هرچیزی که مربوط به ذهن می باشد , مثل قدرت یادگیری یا تمرکز ذهن یعنی استفاده از بالاترین ظرفیت دهن برای پیشرفت .
موفقیت ذهنی فراتر از اینهاست که دراین مقاله به توضیح آن خواهم پرداخت

ادامه مطلب …

احساس حقارت

احساس حقارت

احساس حقارت در افرادی که دارای عزت نفس پایین هستند بیشتر وجود دارد این افراد در دوران کودکی از طرف والدین و مربیان مورد تحقیر و مقایسه قرار گرفته اند . ادامه مطلب …

موفقیت ذهنی چگونه به دست می آید؟

موفقیت ذهنی چگونه بدست می آید ؟

 

بعضی از افراد ذاتا دارای نگرش مثبت هستند و این افراد به راحتی می توانند برای ذهن خودشان برنامه ریزی کنند چون ذهن برای آنها ایجاد مزاحمت نمی کند . ادامه مطلب …

اعتماد کردن به خدا

اعتمادکردن به خدا

اعتماد کردن به خدا چه نقشی در زندگی ما دارد ؟ اعتماد یعنی اینکه شما یک چیزی را قبول دارید و همان انتظاری که شما ازآن دارید برایتان برآورده می کند . ادامه مطلب …

اثر باور بر زندگی

اثر باور بر زندگی :

باور یک قانون مسلم زندگی است که هیچ انسانی نمی توان پیدا کرد که بدون باور زندگی کند .

با توجه به مسلم بودن این قانون می توان گفت انسان هیچ راه گریزی از باور ندارد مگر اینکه اقدام با تغییر یا اصلاح باورها نماید .

ادامه مطلب …

چگونه از ترس رهاشوم

ترس و رهایی دو مقوله ای هستند که می توانند مقابل هم باشند ، در ترس میل به ماندن در وضعیت موجود است اما در رهایی تغییر دادن وضعیت موجود.

ادامه مطلب …