موفقیت چه پیامدی دارد؟

موفقیت و آرامش

موفقیت و آرامش

موفقیت برای هرکسی یک زمینه خاصی دارد . اما در کل موفقیت یعنی اینکه شما بتوانید به آنچه که مورد دلخواهتان می باشد برسید . ادامه مطلب …

بهانه تراشی

بهانه و دلیل تراشی

بهانه و دلیل تراشی زمانی اتفاق می افتد که ما نمی توانیم در زمینه ای موفق شویم و یااینکه دوست نداشته باشیم کاری را انجام دهیم . دلیل تراشی نشان دهنده این است که ما می خواهیم ضعف خودمان را بپوشانیم .

ادامه مطلب …

ارتباط محبت آمیز

ارتباط محبت آمیز

ارتباط محبت آمیز یعنی اینکه من چگونه رفتار کنم که دراین رابطه احساس قلبی بین ما حفظ شود.

ادامه مطلب …

موفقیت ذهنی یعنی چه ؟

موفقیت ذهنی شامل هرچیزی که مربوط به ذهن می باشد , مثل قدرت یادگیری یا تمرکز ذهن یعنی استفاده از بالاترین ظرفیت دهن برای پیشرفت .
موفقیت ذهنی فراتر از اینهاست که دراین مقاله به توضیح آن خواهم پرداخت

ادامه مطلب …

احساس حقارت

احساس حقارت

احساس حقارت در افرادی که دارای عزت نفس پایین هستند بیشتر وجود دارد این افراد در دوران کودکی از طرف والدین و مربیان مورد تحقیر و مقایسه قرار گرفته اند . ادامه مطلب …

موفقیت ذهنی چگونه به دست می آید؟

موفقیت ذهنی چگونه بدست می آید ؟

 

بعضی از افراد ذاتا دارای نگرش مثبت هستند و این افراد به راحتی می توانند برای ذهن خودشان برنامه ریزی کنند چون ذهن برای آنها ایجاد مزاحمت نمی کند . ادامه مطلب …