به هدف خودت نمی رسی

به هدف خودت نمی رسی

یکسری کارها را ما انجام می دهیم که باعث می شود ما به هدف خودمان نرسیم و اگر ما نتوانیم با شیوه درست عمل کنیم تا آخر عمر در حسرت خواهیم بود که به خواسته های خودمان نرسیده ایم.

ادامه مطلب …

معجزه ایمان

معجزه ایمان

 

معجزه ایمان می تواند انسان را در برابر مسائل و مشکلات بسیار دشوار و طاقت فرسا نقش آفرینی کند .

مقاله معجزه ایمان را در وب سایت راز درون دنبال کنید . ادامه مطلب …

خودشناسی

خودشناسی چه کمکی به موفقیت می کند؟

خوشناسی یعنی اینکه فرد شناختی همه جانبه نسبت به خودش داشته باشد . خودشناسی یعنی اینکه فرد بتواند نسبت به جسم , روح و روان خودش شناخت پیدا کند .

ادامه مطلب …

باورها و افکار منفی

باورها و افکار منفی مخرب

باورها و افکار منفی مخرب

هر روز بخش عمده ای از فضای ذهن ما رو اشغال می کنند و ما با سرکوب کردن آنها به دچار وسواس فکری می شویم .

ادامه مطلب …

رقص کودک

رقص کودک

رقص کودک را همه ما دیده ایم این رقص بدون هیچ برنامه ریزی خاصی انجام می گیرد . رقص کودک سرشار از انرژی های مثبت و الهام بخش می باشد.

ادامه مطلب …

ثروت درون

خودآگاهی و خودپنداره چیست ؟

خودآگاهی و خودپنداره دو مفهوم متفاوت هستند که به خودشناسی فرد کمک می کند .

خودآگاهی و خودپنداره را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

خودآگاهی و خودپنداره از مفاهیم اصلی هستند که در رشد درونی و موفقیت های فرد نقش مهمی را ایفا می کنند.

ادامه مطلب …