حس خوب و حال خوب

حس خوب و حال خوب

حس خوب و حال خوب رابطه مستقیم با هم دارند و برای اینکه بتوانیم حال خوب را تجربه کنیم بایست…

خودکاوی

روانکاوی

روانکاوی کمک می کند شخص نسبت به تمایلات و کشش های عصبی خود آگاه شود . روانکاوی کلار از دیدگاه…

تمایلات و کشش های عصبی

تمایلات و کشش های عصبی

تمایلات و کشش های عصبی ازدیدگاه کارن هورنای را در این مقاله بررسی می کنیم . تمایلات عصبی ( یا…

شهامت رهایی

شهامت رهایی

شهامت رهایی به شما کمک می کند با ترس ها و عوامل محدود کننده خودتان مواجه شوید . مواجه شدن…

شجاعت

شجاعت وهدف

شجاعت  به شخص کمک می کند که بتواند از پیله هایی که به دور خود تنیده است خارج شود و…

استرس و

 استرس و پیامدهای آن استرس جزو جدایی ناپذیر از زندگی انسان می باشد.   بهترین راه حل ممکن برای دور…