نوشته‌ها

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی :

مثبت اندیشی برای شخص فواید زیادی دارد . زمانی که فرد مثبت اندیش باشد امکانات فراوان چه به لحاظ درونی و چه به لحاظ معنوی و به لحاظ بیرونی برای پیشرفت در اختیار خواهد داشت . ادامه مطلب …

عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس یکی ازمقوله هایی می باشد که با اعتماد به نفس اشتباه گرفته می شود . لطفا این مبحث را دروب سایت راز درون دنبال کنید

عزت نفس احساس ارزشمندی هست که فرد نسبت به خودش بایست داشته باشد .این احساس ارزشمندی باید فارغ ازتمام باورها و موفقیت های بیرونی باشد یعنی اینکه اگرمن چاق هستم یا لاغر , اگر پولدار هستم یا بی پول ,اگرتحصیل کرده هستم یا نه ؛ فارغ ازتمام آنها احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم . ادامه مطلب …

خودکاوی

خودشناسی از طریق خودکاوی ۲

سؤالی که کارن هورنای روانکاو مطرح می کنند : این است آیا خود فرد می تواند مستقلا به تجزیه و تحلیل ساختار روانی خودش بپردازد ؟به عبارت دیگرامکان خودکاوی وجود دارد؟

ادامه مطلب …