نوشته‌ها

خود کار آمدی

خودکارآمدی

خودکارآمدی یعنی انتظارات فرد در مورد توانایی هایش برای مقابله موفقیت آمیز با موقعیت های مشکل زا .

خود کار آمدی را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

ادامه مطلب …