نوشته‌ها

عشق

عشق

عشق چیست را در وب سایت راز درون دنبال کنید. این مقاله به شما کمک می کند نگاه جدیدی به عشق بیندازید.

عشق دردوبعدوجوددارد،افقی وعمودی عشق افقی یعنی عشق دربعد زمان وعشق عمودی بیانگروادی ابدیت وجاودانگی است . ادامه مطلب …