نوشته‌ها

احساس حقارت

به هدف خودت نمی رسی

یکسری کارها را ما انجام می دهیم که باعث می شود ما به هدف خودمان نرسیم و اگر ما نتوانیم با شیوه درست عمل کنیم تا آخر عمر در حسرت خواهیم بود که به خواسته های خودمان نرسیده ایم.

ادامه مطلب …