نوشته‌ها

خودکاوی

خودکاوی و خود شناسی

خودکاوی و خودشناسی

خود کاوی و خود شناسی از دیدگاه کارن هورنای را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

 خود کاوی و خود شناسی کارن هورنای توضیح می دهد که شخصیت عصبی انرژی زیادی صرف توجیه ، ارضا و ابراز انتظارات خود می کند.

ادامه مطلب …

عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس یکی ازمقوله هایی می باشد که با اعتماد به نفس اشتباه گرفته می شود . لطفا این مبحث را دروب سایت راز درون دنبال کنید

عزت نفس احساس ارزشمندی هست که فرد نسبت به خودش بایست داشته باشد .این احساس ارزشمندی باید فارغ ازتمام باورها و موفقیت های بیرونی باشد یعنی اینکه اگرمن چاق هستم یا لاغر , اگر پولدار هستم یا بی پول ,اگرتحصیل کرده هستم یا نه ؛ فارغ ازتمام آنها احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم . ادامه مطلب …