نوشته‌ها

خود کاوی و خود آگاهی

خودشناسی مسیری برای آفرینش جدید( ازمنظر دبی فورد)

باتوجه به اینکه ساختار برخی خانواده ها آسیب زننده می باشد ؛ به افرادی که دراین خانواده ها رشد می کنند ، آسیب های عمیق روحی و روانی وارد می شود که اگر این آسیب ها درمان نشود خلاقیت ها ، موهبت ها و استعدادهای افراد از بین می رود .

ادامه مطلب …