نوشته‌ها

خود ناتوان سازی

خود ناتوان سازی

خود ناتوان سازی یکی از روش های مقابله ای باشرایط دشوار است که افراد بکار می برند و به نوعی عملکرد ضعیف خودشان را در برابر شرایط توجیه می کنند.

مجموعه مهارت های زندگی را در وبسایت راز درون دنبال کنید .

ادامه مطلب …