نوشته‌ها

تسلط بر استرس

تسلط بر استرس

تسلط بر استرس را در وب سایت راز درون دنبال کنید.

تسلط بر استرس یکی از مهارتهای بسیار مهم می باشد که در زندگی پر مشغله امروزی لازم هست که هر شخصی یاد بگیرد .

ادامه مطلب …

ضمیر نا خودآگاه و ذهن

ذهن آرام:

تکنیک آلفا روشی برای آماده شدن خودکاوی :

یکی از راههای آماده شدن برای خودکاوی مراقبه می باشد و تکنیک آلفا یکی از روشهای مراقبه است .

ادامه مطلب …

ضرورت و اهمیت مدیریت ذهن درخودشناسی

انسان ساخته و پرداخته ذهن خود است . او دنیا را آن گونه که در ذهن اش می پندارد درک می کند . ذهن پیوند دهنده روح با جسم و فرمانروای جسم است . هیچ رویدادی بدون دخالت و آگاهی ذهن در بدن رخ نمی دهد و بین ذهن و بدن پیوندی تنگاتنگ وجود دارد . بی گمان یکی از مرزهای دانش که در نور دیدن آن می تواند زندگی بشر را دگرگون کند کشف و چگونگی این پیوند و ارتباط است

ذهن اسب چموشی می ماند ؛ اسبی توانمند و نیرومند که اگر بتوانیم آن را رام و مهار کنیم و بر آن سوار شویم , ما را تا جایی می برد که به جز خدا نبینیم ، ( البته از نظر من می توان به یک درک معنوی از خدا رسید که هر کدام از ادیان و مکتب ها تعابیر خاص خودشان را دارند و بر اثر تجربه شخصی من می گویم که ما از طریق مدیریت کردن ذهن و ارتباط برقرار کردن با بخش درون و درک قدرت برتری که برما حاکم است می توانیم تجربه معنوی از خداوند را درک کنیم ).

اگر ما این اسب چموش یعنی ذهن را نتوانیم کنترل و مهار کنیم قطعا ما را بر زمین خواهد زد.

برای کنترل و مدیریت ذهن روشهای مختلفی وجود دارد که من براساس تجربه و دانش خودم از روش خودکاوی و خودشناسی اقدام به مدیریت آن کرده ام ، اما باتوجه به مطالعات و تجربیات خودم آن چیزی که توانست من را برای خودکاوی آماده کند ابتدا از روش خاموش سازی ذهن به روش خوزه سیلوا پرداختم و سپس مراقبه هایی در دامن طبیعت انجام دادم و بعد از این مراحل من آمادگی این را پیداکردم که به کنکاش درونی بپردازم .

باتوجه به تجربه خودم از مراحل آرام سازی ذهن من دراینجا ضرورت و اهمیت متد خوه سیلوا را مطرح می کنم .

متد اصلی روش خوزه سیلوا رفتن به سطح آلفا می باشد که من این روش را به شرکت کننده های دوره مدیریت ذهن آموزش می دهم و در مقاله بعدی این متد را ارئه خواهم داد .

همه آفریده ها و عناصر کره زمین دارای نواخت و ارتعاش هستند . یکی از این ارتعاشات ، ارتعاش امواج مغز می باشد . این ارتعاش تحت تأثیر هیجان های گوناگونی چون دلهره و انگیزش ، تحت تأثیر حال وهوای روانی ما می باشد و انسان توانایی در دست گرفتن کنترل امواج مغز خود را دارد و تکنیک های متد سیلوا این مهارت را به سادگی در ما پرورش می دهد که من درمقاله بعدی این تکنیک را به شما آموزش خواهم داد.