نوشته‌ها

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی :

مثبت اندیشی برای شخص فواید زیادی دارد . زمانی که فرد مثبت اندیش باشد امکانات فراوان چه به لحاظ درونی و چه به لحاظ معنوی و به لحاظ بیرونی برای پیشرفت در اختیار خواهد داشت . ادامه مطلب …

شجاعت

شهامت تغییر کردن

شهامت تغییر کردن می تواند شامل تغییرات بیرونی یا درونی باشد که در این مقاله منظور تغییرات درونی می باشد .

شهامت تغییر درونی به راحتی برای انسان حاصل نمی شود و در تغییرات درونی بایست از راه حل های اصولی استفاده کرد . ادامه مطلب …

مهارت ارتباط با خود

خودکاوی و خودآگاهی

خودکاوی و خودآگاهی یکی از ملزومات زندگی انسان می باشد و انسان باشناختی بیشتری که از خودش پیدامی کند می تواند زندگی بهتری را برای خودش رقم بزند .

مجموعه مقالات خودکاوی و خودشناسی را در وب سایت راز درون دنبال کنید. ادامه مطلب …