نوشته‌ها

ثروت درون

ذهن قدرتمند (2)

انسان وقتی که درگیر گذشته باشد نمی تواند از تمام قدرت ذهنی خودش برای پیشرفت در زندگی و اهدافش استفاده کند . به این دلیل که انرژی فرد صرف اتفاقاتی می شود که در گذشته رخ داده است . ادامه مطلب …