نوشته‌ها

عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس  را می توانید به وسیله یکسری  مهارت  ها ارتقا  بخشید . مقاله عزت نفس را در وبسایت راز درون دنبال کنید.

عزت نفس چگونه به وسیله سرزنشگر درون آسیب می بیند ؟

 عزت نفس  ازدوران کودکی توسط والدین  سرزنش گرآسیب می بیند , از همان دوران کودکی والدین به ما گفته اند کدام کار درست و کدام کار اشتباه است و غیر ممکن است که ما توسط والدین خود تنبیه نشده باشیم . ادامه مطلب …