نوشته‌ها

چگونه عزت نفس ضعیف می شود ؟

عزت نفس

عزت نفس زمانی که آسیب می بیند نیاز به ترمیم و بازسازی دارد . مقالات عزت نفس را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

عزت نفس آسیب دیده را بایست بادقت مورد بررسی قرار داد بخاطر اینکه سرزنشگر درون از روشهای مختلف شروع می کند به حمله کردن به عزت نفس ؛ سرزنشگر درون در پس صدای غرور های عصبی , صدای والدین , صدای کودک درون, صدای معیارها و ارزشهای جامعه و صدای اخلاقیات پنهان می شود و گاهی وقت ها واضح وشفاف حمله می کندو گاهی وقت ها موذیانه عمل می کند. ادامه مطلب …

عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس تاچه اندازه نقش کلیدی در زندگی ما دارد ؟

زندگی هر فردی تحت تأثیر میزان عزت نفس او قرار دارد . مقالات عزت نفس را در وب سایت راز درون دنبال کنید ادامه مطلب …

عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس  را می توانید به وسیله یکسری  مهارت  ها ارتقا  بخشید . مقاله عزت نفس را در وبسایت راز درون دنبال کنید.

عزت نفس چگونه به وسیله سرزنشگر درون آسیب می بیند ؟

 عزت نفس  ازدوران کودکی توسط والدین  سرزنش گرآسیب می بیند , از همان دوران کودکی والدین به ما گفته اند کدام کار درست و کدام کار اشتباه است و غیر ممکن است که ما توسط والدین خود تنبیه نشده باشیم . ادامه مطلب …

عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس یکی ازمقوله هایی می باشد که با اعتماد به نفس اشتباه گرفته می شود . لطفا این مبحث را دروب سایت راز درون دنبال کنید

عزت نفس احساس ارزشمندی هست که فرد نسبت به خودش بایست داشته باشد .این احساس ارزشمندی باید فارغ ازتمام باورها و موفقیت های بیرونی باشد یعنی اینکه اگرمن چاق هستم یا لاغر , اگر پولدار هستم یا بی پول ,اگرتحصیل کرده هستم یا نه ؛ فارغ ازتمام آنها احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم . ادامه مطلب …