نوشته‌ها

خودکاوی

شخصیت عصبی قدرت طلب

شخصیت عصبی قدرت طلب  در دیدگاه کارن هورنای را در وبسایت راز درون دنبال کنید .

 تیپ شخصیت عصبی قدرت طلب انسان بنظر آدم موفقی می آید .کارن هورنای بطور مفصل در کتاب شخصیت عصبی زمانه به ویژگیهای این تیپ شخصیتی پرداخته است که من بخش خیلی کوتاه آنرا در این مقاله ذکر کرده ام ادامه مطلب …