نوشته‌ها

چگونه از ترس رهاشوم

ترس و رهایی دو مقوله ای هستند که می توانند مقابل هم باشند ، در ترس میل به ماندن در وضعیت موجود است اما در رهایی تغییر دادن وضعیت موجود.

ادامه مطلب …