نوشته‌ها

باورها و افکار منفی

عملکرد باور

عملکرد باور باعث طبقه بندی خاص خودش می شود و هرکدام اثرات خاصی بر کارکرد ما می گذارد. ادامه مطلب …

راز درون

راز درون

راز درون هر آنچه را که در ارتباط با مباحث درون فردی می باشد با شما در میان می گذارد .

راز درون را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

ادامه مطلب …

چگونه عزت نفس ضعیف می شود ؟

عزت نفس چگونه ضعیف می شود ؟

عزت نفس چگونه ضعیف می شود ؟

عزت نفس بوسیله سرزنش کردن ضعیف می شود .در دوران کودکی عزت نفس توسط دیگران آسیب می بیند . در بزرگسالی بوسیله سرزنش گر درونی .

مقالات عزت نفس را رد وب سایت راز درون دنبال کنید .

ادامه مطلب …

شاد زیستن

عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس ونقش صدای منفی درون که به عزت نفس آسیب می رساند را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

عزت نفس به وسیله صدای منفی درون که ازدوران کودکی در ما به وجود آمده است ضعیف می شود . ادامه مطلب …

خودکاوی

خود کاوی و خود شناسی

خودکاوی و خودشناسی از دیدگاه کارن هورنای را در وب سلیت راز درون دنبال کنید .

خودکاوی و خودشناسی دردیدگاه کارن هورنای به فرد کمک می کند تا نسبت به غرورهای عصبی شناخت پیدا کند ادامه مطلب …

چگونه عزت نفس ضعیف می شود ؟

عزت نفس

عزت نفس زمانی که آسیب می بیند نیاز به ترمیم و بازسازی دارد . مقالات عزت نفس را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

عزت نفس آسیب دیده را بایست بادقت مورد بررسی قرار داد بخاطر اینکه سرزنشگر درون از روشهای مختلف شروع می کند به حمله کردن به عزت نفس ؛ سرزنشگر درون در پس صدای غرور های عصبی , صدای والدین , صدای کودک درون, صدای معیارها و ارزشهای جامعه و صدای اخلاقیات پنهان می شود و گاهی وقت ها واضح وشفاف حمله می کندو گاهی وقت ها موذیانه عمل می کند. ادامه مطلب …