نوشته‌ها

خودکاوی و خودشناسی

خودکاوی و خودشناسی ازدیدگاه کارن هورنای رادر وب سایت راز درون دنبال کنید .

غرورهای عصبی نقش بسیار مهمی در روابطشخص عصبی دارند که در این مقاله به بخشی ازآنها خواهیم پرداخت ادامه مطلب …

تمایلات و کشش های عصبی

خودکاوی و خودشناسی

خودکاوی وخودشناسی به عنوان یک جایگزین برای روانکاوی مفید می باشد به این دلیل که امکان وشرایط روانکاوی برای همه وجود ندارد .

خودکاوی و خودشناسی را از دیدگاه کارن هورنای در وب سایت رازدرون دنبال کنید ادامه مطلب …

خودکاوی

خود کاوی و خودشناسی

خود کاوی و خودشناسی

مهمترین و ضروری ترین مهارت برای انسان می باشد که به موفقیت های شخص کمک چشمگیری می کند.

خود کاوی و خودشناسی یکی از مباحث اصلی از دیدگاه کارن هورنای می باشد که می توانید مقالات مربوطه را دروب سایت راز درون دنبال کنید . ادامه مطلب …

عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس تاچه اندازه نقش کلیدی در زندگی ما دارد ؟

زندگی هر فردی تحت تأثیر میزان عزت نفس او قرار دارد . مقالات عزت نفس را در وب سایت راز درون دنبال کنید ادامه مطلب …

استرس

تضاد اساسی

 تضاد اساسی  در خود کاوی و خودشناسی ازدیدگاه کارن هورنای را در وب سایت راز درون دنبال کنید.

در مقاله قبل گفتیم که تضاد اساسی چگونه شکل می گیرد و چه مسائلی برای کودک بوجود می آورد و بازهم در این مقاله به پیامدهای تضاد اساسی در کودک می پردازیم .

ادامه مطلب …