نوشته‌ها

مشکلات روزمره

مشکلات روزمره

مشکلات روزمره می تواند اثرات بسیار منفی بر جسم و روان ما بگذارند , نحوه مقابله با آنها را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

مشکلات روزمره و نحوه اثرگذاری و مقابله با آنها را دراین مقاله و مقالات بعدی بررسی می کنیم .

ادامه مطلب …

تسلط بر استرس

روش مقابله برای حل مسأله

روش مقابله برای حل مسأله به شما کمک می کند ه بتوانید آگاهانه به مسائل خودتان بپردازید .

روش مقابله برای حل مسأله را در این مقاله و مقاله بعدی به آن خواهم پرداخت ادامه مطلب …

خود ناتوان سازی

خود ناتوان سازی

خود نانوان سازی یک راه حل دربرابر مشکلات سخت زندگی است . اما آیا این یک راه حل مناسب است ؟

آیا می تواند به شخص کمک کند. مهارت های زندگی را در وبسایت راز درون دنبال کنید .

ادامه مطلب …