نوشته‌ها

" خودشناسی " و " مهارت های زندگی "

“خودشناسی ” و ” مهارت های زندگی “

مقاله تعریف ” خودشناسی ” و ” مهارت های زندگی ” را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

مهارت های زندگی شامل روش های عملی می باشد که به فرد کمک می کند زندگی بهتری داشته باشد .

ادامه مطلب …

مشکلات روزمره

مشکلات روزمره

مشکلات روزمره می تواند اثرات بسیار منفی بر جسم و روان ما بگذارند , نحوه مقابله با آنها را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

مشکلات روزمره و نحوه اثرگذاری و مقابله با آنها را دراین مقاله و مقالات بعدی بررسی می کنیم .

ادامه مطلب …

خود ناتوان سازی

خود ناتوان سازی

خود ناتوان سازی یکی از روش های مقابله ای باشرایط دشوار است که افراد بکار می برند و به نوعی عملکرد ضعیف خودشان را در برابر شرایط توجیه می کنند.

مجموعه مهارت های زندگی را در وبسایت راز درون دنبال کنید .

ادامه مطلب …

خود کاوی و خود شناسی

مقابله منطقی و معقول با مسأله

مقابله منطقی و معقول با مسأله چگونه انجام شود ؟ مهارتهای زندگی را در وب سایت راز درون دنبال کنید

وقتی با مسأله ای برخورد می کنید شما می توانید با ارزیابی اولیه و ثانویه به حل مسأله بپردازید. ادامه مطلب …