نوشته‌ها

عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس یکی ازمقوله هایی می باشد که با اعتماد به نفس اشتباه گرفته می شود . لطفا این مبحث را دروب سایت راز درون دنبال کنید

عزت نفس احساس ارزشمندی هست که فرد نسبت به خودش بایست داشته باشد .این احساس ارزشمندی باید فارغ ازتمام باورها و موفقیت های بیرونی باشد یعنی اینکه اگرمن چاق هستم یا لاغر , اگر پولدار هستم یا بی پول ,اگرتحصیل کرده هستم یا نه ؛ فارغ ازتمام آنها احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم . ادامه مطلب …