نوشته‌ها

ترس و رهایی

رها شدن از وابستگی

رهاشدن از وابستگی را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

وابستگی یعنی اینکه یک چیزی با یک چیز دیگری تعریف می شود و بدون آن چیزناقص می باشد .

ادامه مطلب …