نوشته‌ها

چگونه عزت نفس ضعیف می شود ؟

عزت نفس

عزت نفس زمانی که آسیب می بیند نیاز به ترمیم و بازسازی دارد . مقالات عزت نفس را در وب سایت راز درون دنبال کنید .

عزت نفس آسیب دیده را بایست بادقت مورد بررسی قرار داد بخاطر اینکه سرزنشگر درون از روشهای مختلف شروع می کند به حمله کردن به عزت نفس ؛ سرزنشگر درون در پس صدای غرور های عصبی , صدای والدین , صدای کودک درون, صدای معیارها و ارزشهای جامعه و صدای اخلاقیات پنهان می شود و گاهی وقت ها واضح وشفاف حمله می کندو گاهی وقت ها موذیانه عمل می کند. ادامه مطلب …