نوشته‌ها

احساس حقارت

احساس حقارت

احساس حقارت در افرادی که دارای عزت نفس پایین هستند بیشتر وجود دارد این افراد در دوران کودکی از طرف والدین و مربیان مورد تحقیر و مقایسه قرار گرفته اند . ادامه مطلب …